Престилка

Сънят с престилка символизира отдадеността или желанието да правиш каквото и да е, за да мислиш, чувстваш или да действаш по определен начин. Вие или някой аспект на вашата личност е много съсредоточен и готов да понесете жертви, за да запазите фокуса и задачата. Не можеш да ти пука колко объркано или трудно става. Престилка предполага силен интерес към това, което си мислите и да я запазите. Тайна, прекомерна защита или жертване на по-малко важни или интересни неща, за да продължи да мисли по определен начин.