Отмъщение

Мечтата за отмъщение символизира чувството, че се нуждаеш от реституция. Да си върнеш някои чувства или чувство за сила, които чувстват, че са ви отнети. Позитивно, то може да отразява нуждата от справедливост или да чувствате, че справедливостта е била възстановена в живота ви. Отрицателно, отмъщението може да отразява ревност, арогантност или трудно да се повярва, че други заслужават нещо, което са направили, за да заслужават. Знак, че ти или някой друг е много контролиращ.