Птици

Птиците в сънищата са символи за превъзхождане и освобождение. Бягате от ограничения и ограничения. Символ на прогреса към пълнотата и хармонията. Те са вашите цели, стремежи и надежди. Видът и цветът на птицата са много важни при декодирането на значението (например, черните птици или лешоядите не са положителни символи). Мечтата за птиците символизира потенциала за превъзхождане и освобождение. Планове или подготовка за преодоляване на нещо. Да бъдеш много внимателен, когато се работи за целите, които ви дават свобода. Човек вижда мъртвите или умиращите птици представляват разочарования и провали. Убиването на птици може умишлено да отразява окисляването една вдъхновяваща идея или свободата на някой друг. Мечтата за яйцата от птици символизира цели, стремежи и надежди, които се развиват и ще отнеме време, за да бъдат реализирани. Обратното е вярно, ако яйцата са от вид птица, която не е положителна. Виждането на летяща птица символизира трансценста и освобождението. Тежестта е вдигната от раменете ви и вие изпитвате чувство на свобода. Виждането от една клетка птица символизира желанието за свобода или освобождение. Чувстваш се ограничен и ограничен в някои области на живота си. Виждайки от синя птица в съня символизира положително превъзхождане над негативизъм. Символизира силата на мислене, истина, позитивност и правейки това, което знаете, че е правилно, като поема по-силна роля. Това е също така индикация за пречистване и разрешаване на конфликти в живота си. Сънят за бяла птица символизира желанието да се превъзхожда или преодолее негативна ситуация, която се обновява. Накрая реши да избяга от лоша ситуация, след като се избегне тя се запази. Бяла птица може да бъде и представянето на вярване, че бягството от лоша ситуация е добра идея. Пример: Човек мечтал да види бяла птица. В реалния живот той чувства, че животът му е свършил, но след това имал мощно духовно преживяване, което го кара да иска да се бори с проблемите си и да ги преодолее.