Птици

Когато мечтаете за птици, тогава такъв сън показва малки проблеми и конфликти с вашите приятели или роднини.