Щраус

В съня си да види щраус се тълкува като препоръка на подсъзнанието на сънуващия да мисли, че може би той или тя не е изправен пред реалността и живее в свой собствен свят. Може да откажете или да откажете да приемете дадена ситуация. Алтернативно, щраусът може да символизира истината и справедливостта.