Щраус

Мечтата за щрауса символизира ситуация, която никога не забелязва ~лента~ или никога не се случва. Разочарование от чувството, че нещо не прави това, което очакваш да направи. Чувството, че ти или някой друг е губещ, защото нещо винаги говори, но никога не се е случвало. Сънят за щраус с глава, заровена в пясъка, символизира неудобни спънки или забавяния, за които не иска да бъде забелязан. Може да се срамуваш да говориш с някого, защото не си спазил думата си. Пример: Една жена мечтала за щраус, който се разхожда около нея. В реалния живот, тя беше много трудно да преодолее човек, който харесва. Щраусът отразява осъзнаването на желанията му отношения с човека, който никога не се случва, въпреки многобройните срещи.