Хартиен самолет

Мечтата на хартиен самолет символизира чувствата към себе си, разсейвайки се, чакайки нещо по-интересно да се случи. Умишлено губите време или възможност, защото ситуацията е наркотик или е наистина скучно. Други неща притесняват, че е да си мислиш, че нищо не е важно или сериозно на всички. Показва на другите, че не ревнуваш изобщо, защото ситуацията е много скучна. Пример: Когато един млад мъж трябва да се разболее от училище, той мечтае да пилотира хартиен самолет и да го удари. В реалния живот винаги се казваше, че може да избегне да си върши домашните, защото е бил болен и след това винаги се притеснява в училище, че не си е научил, когато се върна. Пример 2: Една жена мечтала да хвърли хартиен самолет и след това да гледа как се приземява във водата и да се покрие в мъгла. В реалния живот тя пропусна важна възможност, защото губи твърде много време чакайки и не знае какво да мисли за бъдещите си перспективи.