Шал

Мечтата на шал символизира демонстрация на уважение или достойнство на другите. Чувствам се добре, знаейки, че никога няма да се навеждате, чувствате се комфортно, прожектиращи чувството си за установяване или заслужената сила на другите. Хубаво е да знаеш, че хората не могат да те засрамват, защото си прекалено находчив или защитен. Отрицателно, шал може да отразява вас или друг човек, който е много загрижен за вашето достойнство, постижения или чувство за защита.