Ярмулки

Мечтата за солидю символизира хумор или отношение, което не се интересува от нищо друго освен позитивизъм. Да бъдеш оптимистично, морално или добро поведение е по-важно от обикновено. Ти или някой, който мисли, че е позитивен е важно през цялото време. Вие или някой друг сте много упорити относно позитивните вярвания или действия. Честността, безпристрастността, грижата за другите или проблемите могат да бъдат внезапно важни. Solidéu може да се появи в съня си, когато се изпитва целостта, успеха или способността му да се адаптира към проблемите.