Yeti

Йети като символ на съня означава стабилност и баланс. Трябва да намерите средно злато между ума и сърцето си. Трябва да се научиш да слушаш вътрешните си чувства, но да го обмислиш с мъдър ум.