Йети или отвратителен снежен човек

да се срещне с йети в съня, символизира дисбаланса в себе си. Мерзка снежен човек се откроява като знак за липсата на пропорция и връзка между неговата разумна, разумна страна и емоционалната си, инстинктивна природа. Трябва да намериш баланс в личността си.