Ин и Янг

Когато видите ин и Ян в съня, тази мечта показва хармония между два напълно различни обекта. Ин и Ян могат да намерят комплемента. Такава мечта показва как мечтателят е в състояние да намери баланс в живота си, без значение дали става въпрос за взаимоотношения, начина му на мислене или всякакъв бизнес начина.