Забележите

ако сте чули предупреждението в съня си, тогава такъв сън показва проблемите, по които трябва да се обърне внимание. Предупреждението, което ви е дадено, също показва нещата, които трябва да бъдат преосмислени. Ако вие сте дали предупреждение на някого, тогава такъв сън показва способността ви да виждате неща, които могат да се случат в бъдеще. Уверете се, че споделяте всички тези неща.