Дядо

Сънят за дядо ви може да представлява вашето осъзнаване в ситуации, в които сте имали предишен опит. Способността ви да вземате решение или да избирате между правилно и грешно, когато вече имате предишен опит. Като алтернатива, дядо може да символизира по-мъдри избори или опит, които заместват собствените си решения. Бабите и дядовците могат също да символизират решенията, взети от вас от някой по-умен или по-опитен от вас.