Прародители

Мечтата за баби и дядовци често символизира аспекти на тяхната личност, които са мъдри, опитни или са се поучили от грешките от миналото. Област от живота си, където сте ~отишли там и го направи~ или да опознаят по-добре. Като алтернатива, бабите и дядовците могат да символизират решение или по-високо ниво на опит, което замества вашите собствени решения.