Прародители

Мечтата или виждането в съня на баба и дядо символизира любовта, сигурността, мъдростта и защитата. Ако сте сънували и сте видели, че търсите своите баби и дядовци, това означава, че търсите любовта и защитата. Може да се регресваш на нуждите на детството.