Купа за пране

Сънят, в който виждате мивката, означава за новата дейност, която ще донесе много радост и щастие. Сънят, в който сте измили лицето си с вода от мивката, означава нови невидими чувства. Ако купата за пране е счупена, това означава, че ще получите удовлетворение, че наранявате другите.