Вратичка

Мечтата да излезеш от задната врата символизира проблемите, за които не искаш да мислиш. Може да сте изправени пред негативна ситуация, която е неприятно да забележите. Мечтата за влизане през задната врата символизира заключение на проблем или негативна ситуация. Най-накрая реши да направиш нещо по проблема. Ако видите престъпник или човек, имате негативни чувства за ходене по задна врата може да отразяват страх или срам, които се превръщат в общо място за вас. Сънят за слуха чука на задната врата символизира заключение на проблем или негативна ситуация, за която не искате да се мисли. Един проблем може да те принуди да се справиш с него.