Далака

Ако сте мечтали за далака си, тогава такава мечта показва лошото настроение или агресия, която носите със себе си. Сънят може да ви предложи да бъдете по-забавни и игриви.