Багаж

За да видите багажа е обяснено като мечта с важен символизъм за мечтателя. Тази мечта означава много желания, тревоги и нужди, които носите със себе си и претегляте. Трябва да намалите вашите желания и проблеми и да облекчите натиска, който поставяте върху себе си.