Геврек (хляб)

Да правиш нещо, като например да виждаш, ядеш или каквото и да е действие, с кок, когато сънуваш, означава празно. Багел може да се тълкува като символизъм, че нещо липсва в живота му. Може би дори ситуация или връзка не е напълно цяла. От друга страна, може да има интимно обяснение, bagel може да има символично значение на първична страст и сексуални желания.