Сом

Мечтата на сом символизира ситуация, която не е точно това, което искахте или очаквате да бъде. Чувствайте се добре да се задоволите с по-малко или трябва да приемете алтернатива. Пример: Една жена мечтала да плува сом до нея. В будния живот бившият й шеф се опитва да я нае за работа, от която е освободена, заради измама в компанията. Плуването на сом към нея отразява нейните положителни чувства към бившия шеф, който иска да я възстанови, докато също чувства, че тя иска да работи другаде.