Танц

Мечтата за една топка символизира добро чувство да се развие по някакъв начин. Показване или празнуване на постиженията си. Наслаждаваш се на едно нещо, което си направил много трудно да спечелиш. Чувствата са впечатлени от себе си. Красив край на предизвикателен момент. Като алтернатива, дадена топка може да отразява признаването на етап, който е достигнат. Високи очаквания или ентусиазъм за бъдещето. Мечтата, която не харесва бала ви, може да отразява човек или ситуация, която е ~дъжд в парада~ или ~кражба на гръмотевиците ви.~ Чувстваш се неспособна да се радваш на постиженията си.