Щик

За да чуете или хвърляте байонет в съня, той може да се тълкува като символизъм на силната му поза. Това означава, че все още си вражди и се бориш за вярванията си. Никога няма да се откажеш.