Квартал

Ако мечтаете за вашия квартал, тогава такава мечта показва необходимостта от комуникация с тези, които са заобиколени. Мечтателят трябва да обърне внимание и на взаимоотношенията със съседите си, тъй като той може да отрази това в своите сънища.