Ниска

Мечтата за нещо по-малко от средната височина отгоре надолу или нагоре от земята, представлява превъзходството на мечтателя. Да сънуваш, който е нисък означава нещо под теб. Можеш да си отгоре или да си над нещо или някой друг. Като алтернатива, сънят означава, че може да сте го пренебрегнати.