Ниска

Ако докоснете баса в съня си, той символизира баланса и пулса на живота ви. Помислете как е бил възпроизведен басът, дали е мек и мелодичен звук, представлява положителни проблеми. Ако мечтаете да пеете бас, това представлява лесен и приятен път към бъдещето ви.