Балон

За да разберете по-добре мечтата за балон, прочетете и интерпретации на топлинна бутилка.