Косатки

Мечтата на орка символизира надценяване. Ситуации, в които надценявате колко прекрасно или позитивно е нещо. Кита от коса може да е знак, че си в отричане или преувереност. Пример: Една жена, която някога е мечтала да стои пред косатка. В реалния живот, тя беше почти омъжена. Косатките се отразиха като прекрасни от идеята да се оженят и страхът, който изпитва, когато е време да го направи. Пример 2: Млад мъж мечтае да види косатка. В реалния живот той си мислеше да каже на едно момиче, че наистина се чувства. Косатките са били добри, като му казваха чувствата си и ужаса, който изпитвал, когато се е завъртял.