Сал

Сънят за един въртещ сал символизира несигурността или отрицателните ситуации, които се чувстват добре, знаейки, че се отнасят към тях. Чувствам се добре транспортиран чрез проблем.