Бамбук

Мечтата за бамбук символизира чувствителността за ремонт себе си е лесно ~счупен~, победена, по-умен, говори с ниско или покорен. Чувството, че защитата ви е твърде чувствителна или по-евтина. Чувствайки, че други хора могат да отнемат от вас само когато пожелаят или говорят с вас, когато поискат. Чувствайки, че някои части от живота ви са прекрасни, но фундаментално слаби. Пример: Млад мъж мечтае да причини бамбукова градина. В реалния живот той започва да се тренира, за да бъде по-жесток към хората, за да ги спре да го използват или да говори ниско за това, когато те искат.