Банка

Сънят за една църква символизира нейната откритост или възприемчивост към важни съвети или отговори на трудни въпроси от живота. Положително, една банка може да представлява вашата готовност да слушате важни съвети. Чувствам се добре, като знам, че си добър човек. Негативно, да седиш тук може да отразява страха от лекции или да кажеш, че не си добър. Мечтата да седиш на църква сама може да представлява чувства за отчаяно нужда от отговори на един много важен проблем. Чувства, че никой не може да ви помогне или че няма лесни решения за всяка трудност, пред която сте изправени. Чувствайки, че проблемите ти са ваши. Никой не разбира проблема ти. Чувствайте се празни, докато се сблъсквате с труден кръстопът или избор. Пример: Един човек мечтал да седи сам на църква пейка и видя момичетата да изглеждат зле за пейките в следващия ред. В реалния живот, той се опитваше да остави след себе си много негативно минало и да започне нов живот с приятелката си. Имаше проблеми с това, защото момичетата, с които е спал с миналото си, продължиха да говорят с него. Той отчаяно искаше да се чувства като добър човек с новия си живот, но чувстваше новата му приятелка, че казва истината за своето тъмно минало ще унищожи връзката.