Задна седалка

Когато мечтаете сами да седите на задната седалка на колата, тя символизира, че вече не управлявате живота си. Този сън показва, че сте разсеяни и не знаете в коя посока трябва да отидете. Уверете се, че сте претеглени всички позитивни и негативни реакции, които са свързани с Вас, само тогава ще можете да намерите решението и да поемете контрол върху живота си обратно