Банки

Мечтата за една пейка в парка положително отношение или хумор за нещо, което сте избрали да не правят нищо. Отрицателно, една пейка в парка може да отразява предпочитание за отлагане или поемане на пасивна роля. Добро чувство, че не трябва да поемаме никаква инициатива. Чувствам се комфортно да не правя нищо. Мечтата за бездната на седалката символизира удобно отношение, като пасивна роля или чуване на нещо интересно, а също така е нетърпелив да направи нещо друго, колкото се може по-скоро. Моментна пасивна роля, защото чувстваш нужда. Неразположение, пасивно за дълго време. Пример: Един човек мечтаеше за красиво момиче, което той само се е срещнал седнал с него на пейка в парка. В будния живот той се чувстваше удобно да не прави никакви движения на момичето, защото тя имаше син и той е по-заинтересовани да се радват на приятели с нея.