Приемане

Мечтата на приемане символизира проблемите на самочувствие или измерване на очакванията на другите. Може да почувствате нужда от одобрение. Тя може да бъде и представянето на необходимостта да се докаже по някакъв начин. Може да има ситуация или група от хора с по-високи стандарти, от които искате да сте част.