Лента за помощ

Мечтата на лейкопласт символизира нещо, което правите, за да се чувствате по-добре за един проблем. Не искам да забележиш отново нещо негативно. Временно решение, което ви освобождава с обич през цялото време. Мечтата на падаща лейкопласт символизира временно решение, което не е работи. Може би сте повярвали, че можете да спрете да се притеснявате за проблем, който е обратно.