Бандерантес

Мечтата за момиче скаут символизира постоянно чувство за отговорност. Чувствителност, съчувствие, безвредност или подчиненост, когато се отнася до необходимостта от отговорно поведение.