Знамена

Мечтата за общински флаг символизира патриотизъм, лоялност или дълг. Значението на вашето усещане е да имате или да проектете определено отношение. Уверен, че един определен начин на мислене е най-добрият начин да се мисли. Вяра в нещо по-велико от теб. Помислете за стереотипното мислене на страната, чийто флаг виждате за допълнително значение. Например, знамето на САЩ може да отразява важността, която изпитвате за това, дали имате или прожектувате напълно независим начин на мислене на другите. Сънят за китайското знаме може да отразява вашата безусловна лоялност към консервативните възгледи или поведение. Чувства се уверен в това, че си консервативен, търпелив, внимателен или никога не поемаш рискове. Флаговете, които не са държави, може да отразяват проблеми или ситуации, които смятате, че са много важни за мен. Проблем, който има предимство или вашата безусловна лоялност към каузата. Помислете за цветовете или обектите на флага за допълнително значение. Сънят за бяло знаме може да отразява предаване или неконфронтационно отношение към другите. Умишлено да се опитате да покажете на другите, че сте напълно съвместими. Като алтернатива, бялото знаме може да отразява вашата безусловна преданост към една напълно честна или морална кауза. Сънят за червен флаг символизира лоялна или упорита подкрепа за вярвания, които са отрицателни, опасни или арогантни. Уверено отношение да бъдеш безмилостен. Високо или високо отношение, че никога не казва какво да се прави, без значение колко опасно става. Лоялност към кауза, която може да бъде прекалено, опасна или ви кара да слушате на всяка цена. Знак, че можете да се възползвате от спирането на нещо, което правите. Мечтата за шахирано знаме може да символизира състезателен дух. Чувството, че състезанието, борбата, борбата или конкуренцията е много важно. Наслаждавам се на обсъждането или предизвикателство.