Табла

Ако видите тавите в съня, то показва чувството за хапване на пари.