Обществена баня

Мечтата на обществена баня символизира безредици опит за пречистване на негативни мисли, емоции или ситуации. Житейските обстоятелства или лошите навици не поддържат положителни промени. Може да имате други проблеми, други хора или други ситуации, които се намесват в способността ви лесно да решите проблем. Обществената тоалетна е знак, че са необходими повече усилия за справяне с проблемите или че настоящата ситуация не подкрепя напредъка.