Банкер

Ако мечтаете за банкер, означава вашите финансови проблеми. Този сън показва, че се страхувате да попитате какво някой ви дава ръка и да класифицира проблемите, които имате. Чувствате се небалансиран, объркан и неспособен да управлявате вашите задачи.