Къдрене

Ако сте били махане на някого в съня си, тогава такъв сън представлява връзката с този конкретен човек. Може би се опитваш да те забележат другите. Сънят може също да ви предложи да се разбирате с други хора, вместо да се държите на разстояние от форма на комуникация.