Асер (ботаника), клен

Ако видите на борда в съня, тогава такава мечта представлява скромност, честност и искреност. Сънят също така символизира удоволствия, постижения и щастие на живота като цяло. Ако видите кленов дърво, което пада, тогава такава мечта представлява конфликт с вашите роднини. Ако видите кленов лист в сън, тогава такава мечта показва помощта, която ще получите от другите.