Брада

Сънят с брада символизира вас или някой аспект на вашата личност, който е асертивен, опитен, уверен или мощен. Той също така символизира зрялост и по-високи стандарти на мисълта. Дългата бяла брада символизира мъдростта и опита. Пример: Една жена мечтала да си растя брада. В реалния живот чувствах, че тя е много пасивна и необходима, за да поеме по-настоятелна роля с роднина.