Barco

Мечтата, която те включва, представлява способността ти да се справяш с живота и ситуациите, в които се намират. Лодката, която се вижда в съня, обикновено лежи на водата. Трябва да се обърне внимание на това как изглежда водата е мръсна, ясно или бурен, защото тя ще разкаже много повече за съня и значението му. Мръсната вода ще представлява нестабилност и чиста вода ще покаже яснота и чистота във Фондацията във вашия живот. Яснотата на водата също показва стабилността и хармонията, с която разполагате, докато течете през живота. Понякога сънуващият се намира скача във водата или лодката, което показва желанието да избяга от конкретна ситуация, която имате. Сънят предполага да се реши проблема, а не да го избегнем.