Barco

Мечтата за лодка символизира способността му да се справя с негативни емоции или да се справя с негативни ситуации. Как навигирате в живота си. Методът ти за справяне с проблемите. Помислете за състоянието на водите и как тя може да отразява будния ви живот. Спокоен или насилствен? Светло или тъмно? ~Добър ли плавате?~ Като алтернатива, лодката може да отрази готовността си да се сблъска с проблеми или да се справи с отрицателните аспекти на себе си. Потъващите лодки могат да отразят проблеми в следата, които са претоварени или негативни емоции, които са твърде много за понасяне.