Гребна лодка

Когато видите лодката в съня, тогава такава мечта показва трудностите и настояването. Сънят показва, че вие сте човекът, който не търси помощ, но прави всичко сам. За да получите най-ясната интерпретация на съня си, моля обърнете внимание на състоянието на водата.