Гребни лодки

Мечтата на гребна лодка символизира конфронтацията с негативна или несигурна ситуация, която те разбират като чудесно. Не усещаш опасност или спешност. Вие сами може да видите потенциалните ползи да си време справяне с проблем.