Барометър

Когато мечтаете за барометър, това показва способността ви да управлявате емоциите и чувствата си. Може би начинът да се види барометъра, така са поставени вашите мисли и чувства.