Язовир

Когато видите бент в съня, този сън показва чувства, които не са били изразени. Ако язовирът е бил пръснат, това означава, че не сте в състояние да управлявате вашите мисли и емоции, така че гневът показва на тези, които сте заобиколени.